تعبیر خواب جاجیم از امام صادق ، حضرت یوسف و ابن سیرین و منوچهر مطیعی

تعبیر خواب جاجیم از امام صادق

تعبیر خواب جاجیم از امام صادق ، حضرت یوسف و ابن سیرین و منوچهر مطیعی

تعبیر خواب جاجیم از امام صادق ، حضرت یوسف و ابن سیرین و منوچهر مطیعی همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب جاجیم از دید امام صادق چیست

دیدن جاجیم در خواب پنج معنی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

معنی اول دیدن جاجیم در خواب رییس است.

معنی دوم دیدن جاجیم در خواب مهتری و بزرگی است.

معنی سوم دیدن جاجیم در خواب زنی توانا و توانگر است.

معنی چهارم دیدن جاجیم در خواب خدمتکار زن است.

معنی پنجم دیدن جاجیم در خواب سود و منفعت است.

تعابیر دیگر دیدن جاجیم در خواب های ما

برای تکمیل شدن این بحث تعبیر خواب جاجیم را از دید معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

تعبیر خواب جاجیم ابن سیرین

دیدن جاجیم در خواب به مردی بزرگ و دیندار اشاره می کند.

هر چه این جاجیم بزرگتر باشد یعنی آن مرد بزرگتر است.

تعبیر خواب جاجیم ابراهیم کرمانی

اگر در خواب دیدید که جاجیم و گلیم می بافید معنی خواب شما این است که با زنی ثروتمند ازدواج می کنید.

اگر زنی در خواب دید که جاجیم می بافد معنی خواب او این است که ازدواج می کند.

خواب جاجیم جابر مغربی

اگر در خواب جاجیم سبز ببینی معنی خواب تو زنی با حجاب است.

اگر در خواب جاجیم قرمز ببینید معنی خواب شما زنی خوشگذران است.

اگر در خواب گلیم زرد ببینی معنی خواب شما زنی مریض است.

اگر در خواب جاجیم سیاه ببینی معنی خواب شما زنی عالم و دانشمند است.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.