تعبیر خواب دندان ، پزشک و نیمه شکسته جلو و مصنوعی و دندان درآوردن بزرگسال - فال و خواب

تعبیر خواب دندان ، پزشک و نیمه شکسته جلو و مصنوعی و دندان درآوردن بزرگسال

تعبیر خواب دندان

تعبیر خواب دندان ، نیمه شکسته جلو و مصنوعی و دندان درآوردن بزرگسال

تعبیر خواب دندان ، نیمه شکسته جلو و مصنوعی و دندان درآوردن بزرگسال همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب مرگ ، فامیل پدر فرزند خواهر زاده مادر برادر معشوقه زنده امام صادق

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب دندان امام صادق

تعبیر دیدن دندان در خواب شش نشانه دارد. خانواده و افراد فامیل ، مال و ثروت ، سود و منفعت ، غم و حزن ، آسیب و صدمه ، جدایی از خانواده و خویشاوندان

خواب دندان یوسف نبی

تعبیر دیدن افتادن دندان ، یکی از اقوام و خویشان شما از شما جدا خواهد شد. تعبیر دیدن شکستن دندان بزرگ ، جدل و مشکلی بزرگ است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب النگو ، از حضرت یوسف و امام صادق برای زن باردار و طلا در دست دیگری

تعبیر خواب دندان منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن دندان در خواب تعبیری دارد که به اعضای خانواده برمیگردد. دندان های فک بالا به مردانی که در فامیل هستند مربوط است و دندان های فک زیرین به زنان فامیل و دندان های جلو به فرزندان مربوط می شود.

تعبیر دیدن کنده شدن یکی از دندان های جلویی ، مسافرت و ازدواج یکی از افراد جوان فامیل است. تعبیر دیدن کنده شدن یکی از دندان های کناری ، ازدواج یکی از اقوام دور است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب گاو ، و گوساله سیاه در خانه و گاو زرد مرده وحشی شاخدار چیست

تعبیر دیدن کنده شدن دندان های عقب ، فوت یا مسافرت رفتن یک از بزرگان فامیل است. اگر در خواب ببینید هیچ دندانی در دهان ندارید ، توانایی پایین در پیش بردن اهداف است.

اگر ببینید که دندان یا دندان هایتان کف دست یا بر روی زمین ریخته ولی با خاک کثیف نشده و گم نشده است ، یکی از اقوام شما دچار ضعف یا آسیب می شود.اگر دندان به خاک آلوده شده و گم شده ، یکی از اقوام شما میمیرد.

تعبیر دیدن دندان کرم خورده ای که درد کند ، درگیری و گرفتاری با دشمن است. اما اگر فقط درد دندان را داشت ، دچار مشکل و بدهی می شوید. تعبیر دیدن دندان های سفید و براق ، زندگی باشکوه خانوادگی است.

تعبیر دیدن دندان های کثیف و زشت ، از سمت خانواده به او غم و اندوهی خواهید رسید. تعبیر درد و متورم شدن دندان کرسی ، اختلاف و مشکل با همسر است.

تعبیر دیدن افتادن دندان و شل شدن لثه ، از دست دادن یا بیماری یکی از خویشاوندان است. تعبیر دیدن افراد بی دندان در خواب ، کوشش و تلاش دشمنان برای بدنامی و رسوایی شماست.

تعبیر خواب دندان ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببینید که از دندان ها و دهانتان بوی خوش و مطبوعی خارج می شود ، خویشاوندان و اقوامتان شما را ستایش می کنند. اگر دندان شما درد کند و کنده شود ، نشانه ثروت و مال است.

اگر در خواب ببینید که از دندان ها و دهانتان بوی بد و نا مطبوعی خارج می شود ، خویشاوندان و اقوام شما پشت سر شما غیبت می کنند. اگر دندان شما سیاه باشد ، نشانه غم و اندوه است.

اگر در خواب ببینید که دندان هایتان افتاده است و شما آنها را در کهنه ای بسته اید ، نشانه عمری طولانی و دراز است.

تعبیر خواب دندان ابن سیرین

اگر دندانت در زمین بیفتد و کثیف نشود صاحب برادر و خواهر و یا فرزند می شوی ولی اگر کثیف یا ناپدید شد معنی خواب این است که یکی از آنها را از دست می دهی.

اگر دندانت بشکند و یا خرب شود به یکی از عزیزانت آسیب می رسد.

اگر در خواب ببینی که دندان های جلویی تو زیاد و سفیذ شده اند معنی خواب تو این است که نزدیکانت شاد و خوشحال خواهند بود.

افتادن دندان در خواب می تواند به مقروض شدن و یا مرگ اشاره داشته باشد.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.