تعبیر خواب ادرار ، حیوانات و دختر بچه و پسر بچه روی ادم و ادرار خونین شتر

تعبیر خواب ادرار

تعبیر خواب ادرار ، حیوانات و دختر بچه و پسر بچه روی ادم و ادرار خونین شتر

تعبیر خواب ادرار ، حیوانات و دختر بچه و پسر بچه روی ادم و ادرار خونین شتر همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب گوسفند ، گوسفندان قربانی شده و زنده که حمله و زایمان می کند

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب ادرار امام صادق

دیدن ادرار در خواب شش معنی دارد.

معنی اول دیدن ادرار در خواب ثروت است به شرطی که بیننده خواب فقیر باشد.

معنی دوم دیدن ادرار در خواب آزادی است به شرطی که بیننده خواب زندانی باشد.

معنی سوم دیدن ادرار در خواب شفا است به شرطی که بیننده خواب بیمار باشد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب قهوه ، از امام صادق و ابن سیرین و پودر قهوه خام و قهوه خانه کاپوچینو

معنی چهارم دیدن ادرار در خواب بازگشت از سفر است به شرطی مسافر باشی و یا مسافر در راه داشته باشی.

معنی پنجم دیدن ادرار در خواب عزل شدن قاضی و یا عامل کاری است.

معنی ششم دیدن ادرار در خواب ضرر و زییان است برای تاجر و بازرگان.

خواب ادرار ابراهیم کرمانی

اگر در خواب دیدی که مردم با ادرار تو وضو می گیرند معنی خواب این است که خداوند به تو فرزندی می دهد که عالم و داناست و مردم دنباله روی او خواهند بود.

اگر کسی در خواب خود را در حال ادرار کردن ببیند معنی خواب این است که خداوند به تو فرزندی صالح می دهد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب موز ، امام صادق و سیب از نظر امام صادق و حضرت یوسف برای زن باردار

اگر در خواب دیدید که در حال ادرار کردن در چاهی هستید معنی خواب این است که از کسی به شما مال حلال می رسد.

اگر در خواب دیدید که مقداری از ادرار شما می ریزد ولی باقی ادرار را نگه می دارید معنی خواب شما این است که مقداری از مال خود را از دست می دهید ولی مقداری از اندوهش هم کم می شود.

تعبیر خواب ادرار حضرت دانیال

اگر در خواب دیدید که ادرار می خورید معنی خواب شما خوردن مال حرام است.

اگر در خواب دیدید که در حال ادرار کردن هستید ولی در به جای ادرار خون بیرون می آید معنی خواب شما این است ک ه صاحب فرزند می شوید.

اگر در خواب شما به جای ادرار خون و چرک بیاید معنی خواب این است که صاحب فرزندی می شوید که مشکل جسمی دارد و معلول است.

خواب ادرار کارل گوستاو یونگ

معنی دیدن ادرار در خواب احساساتی است که سرکوب شده است.

ادرار دیدن در خواب به شما نشان می دهد که روی زندگی خود کنترل دارید یا ندارید.

اگر در خواب دیدید که خود را خیس کرده اید معنی خواب شما این است که روی زندگی خود کنترل ندارید و در زندگی خود نگرانی های زیادی دارید.

اگر در خواب دیدید که ادرار می کنید معنی خواب این است که احساسات منفی و سرکوب شده خود را آزاد می کنید.

اگر در خواب دیدید که خودتان را تصادفی خیس کرده اید معنی خواب این است که در آستانه انفجار قرار دارید و از موضوعی رنج می برید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب پدر ، مرده ناراحت و فوت شده ابن سیرین و شوهر مرده و فوت پدر فوت شده

اگر در خواب دیدید که جلوی جمع ادرار می کنید معنی خواب این است که شما در زندگی خود حریم خصوص ندارید.

البته این خواب می تواند به این معنی باشد شما در حال ایجاد محدوده برای خود باشید.

اگر کسی در خواب روی شما ادرار کند معنی خواب این است که بار عاطفی این فرد دارد که روی شما است.

تعبیر خواب ادرار ابن سیرین

اگر در خواب ببینی که در جایی غیر از جای مناسب ادرار می کنی معنی خواب تو این است که  اگر قرضدار هستی قرضت را می دهی ولی اگر توانگر هستی به تو ضرر می رسد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب غبار روبی خانه

خواب ادرار لیلا برایت

اگر در خواب ببینید که در حال خوردن ادرار هستید معنی خواب شما این است که از مریضی نجات پیدا می کنید و شفا پیدا می کنید.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.