تعبیر خواب تونل ، معنی دیدن تونل در خواب های ما چیست

تعبیر خواب تونل

تعبیر خواب تونل ، معنی دیدن تونل در خواب های ما چیست

تعبیر خواب تونل ، معنی دیدن تونل در خواب های ما چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب تونل منوچهر مطیعی

تونل در خواب به این معنی است که در زندگی قسمت سختی خواهیم داشت.

اگر در خواب تونل دیدید معنای خواب شما این است که با مشکل بزرگی روبرو می شوید.

اگر در خواب دیدید که وارد تونل می شوید معنی خواب این است که گرفتار مشکل و سختی می شوید و اگر دیدید که از تونل خارج شدید مشکل خود را حل می کنید.

اگر در خواب دیدید که وارد تونل نشدید به این معنی است که از مشکلات خود فرار می کنید و این مشکلات برای شما باقی می ماند.

اگر در خواب دیدید که در تونل گیر کرده اید معنی خواب شما این است که درگیر مشکلات می شوید.

اگر در خواب در تونل چراغ دیدید معنی خواب شما مردی است که شما را راهنمایی می کند ولی قادر به کمک کردن نیست.

اگر در خواب در تونل بودید و صدایی آمد و شما او را نشناختید خوب نیست و بدتر از آن این است که با اسم شما را صدا کند.

اگر از دهانه تونل نور را دیدید به معنای امیدواری در مشکلات است.

خواب تونل لیلا برایت

اگر در خواب تونل ببینی معنی خواب شما این است که گرفتاری و دردسر برای شما ایجاد می شود.

تعبیر خواب تونل آنلی بیتون

او معتقد است که اگر در خواب دیدی که از تونل رد شدی به معنای افتادن اتفاقات بد است.

اگر در خواب دیدی که تونل خراب شد معنی خواب این است که از دشمنان شکست می خورید.

خواب توئنل کتاب سرزمین رویاها

اگر در خواب تونل ببینید معنی خواب شما خوشبختی است.

اگر در خواب دیدید که از یک تونل عبور کردید معنی خواب شما این است که یک راز برملا می شود.

اگر در خواب دیدید که به یک تونل پناه بردید معنای خواب شما این است که کارهای انجام می دهید که باعث می شود در زندگی آرامش داشته باشید.

اگر در خواب دیدید که در حال رانندگی در یک تونل هستید معنای خواب شما این است که از زندگی خود راضی نیستید.

اگر در خواب دیدید که با قطار از تونل رد می شوید معنی خواب شما این است که دوستان نادرست اطراف شما زیاد است.

اگر در خواب دیدید که یک تونل در حال ساخته شدن است معنی خواب شما این است که قرارداد ها و معاملات شما رو به افزایش هستند.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.