تعبیر خواب چاه ، خشک و فاضلاب پر از اب زلال پر شده در خانه و از چاه بیرون آمدن

تعبیر خواب چاه

تعبیر خواب چاه ، خشک و فاضلاب پر از اب زلال پر شده در خانه و از چاه بیرون آمدن

تعبیر خواب چاه ، خشک و فاضلاب پر از اب زلال پر شده در خانه و از چاه بیرون آمدن همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب عروسی ، دوستن و زن متاهل و خودم با شوهرم از نظر حضرت یوسف

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب چاه منوچهر مطیعی

چاه در خواب ما مکر و حیله است و هر چه بزرگتر و عمیق تر باشد این مکر خطرناکتر است و چون مکر را به زن منصوب دانسته اند چاه در خواب ما به زن اشاره دارد.

اگر در خواب ببینید در جایی چاه می کنید از آن منطقه زن می گیرید.

چاه در خواب می تواند منبع علم باشد و دیدن چاه آب نشانه عالم شدن است و کسب روزی حلال.

اگر در خواب چاه آب ببینیم یعنی مالی به ما می رسد.

آب چاه هم در خواب به روزی حلال معنی می شود.

خواب چاه ابراهیم کرمانی

اگر در خواب دیدی که چاه می کنی و خیلی زود به آب می رسی معنی خواب تو این است که همسرت بیمار می شود و دارایی ات را خرج او می کنی.

اگر در خواب ببینی که سطل را می اندازی تا آب از چاه بکشی و طناب پاره می شود معنی خواب این است که خدا به تو فرزند معلول می دهد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب خواستگاری ، پسر از دختر حضرت یوسف و برای مجرد آمدن برای دخترم

اگر از چاه آب بکشی و این آب تیره و سیاه باشد معنی خواب این است که غم و ناراحتی به تو می رسد ولی اگر آب سفید و شفاف و گوارا بود معنی خواب این است که به تو ارث و مال می رسد.

اگر در خواب چاه پر آب ببینی معنی خواب زنی جوانمرد و بخشنده است.

اگر آب چاه کم باشد معنی خواب  زنی پست و فرومایه است.

اگر آب چاه در زمین فرو رود و یا خود چاه در زمین فرو رود معنی خواب این است که زن هلاک می شود.

اگر در خواب دیدی که در چاهی ادرار می کنی معنی خواب این است کهمال  حلال از کسی به تو می رسد.

تعبیر خواب چاه امام صادق

دیدن چاه در خواب پنج معنی دارد.

معنی اول دیدن چاه در خواب زن است.

معنی دوم دیدن چاه در خواب کنیز و خدمتکار است.

معنی سوم دیدن چاه در خواب عالم است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب لاغری ، لاغر شدن خواهر و شکم و یک زن و مرد امام صادق و آدم چاق

معنی چهارم دیدن چاه در خواب ثروت فراوان است.

معنی پنجم دیدن چاه در خواب مکر و حیله است.

دیدن مرد چاه کم در خواب هم مکر و حیله است.

خواب چاه لوک اویتنهاو

دیدن چاه در خواب اشاره می کند به آینده ای نامعلوم.

اگر در خواب دیدید که آب از چاه بیرون می کشید معنی خواب این است که عمر خود را در انجام کارهای مفید سپری می کنید.

اگر در خواب دیدید که از آب چاه می نوشید معنی خواب این است که در زندگی قدرت و سلامتی خواهید داشت.

اگر در خواب خود را در حال چاه کندن دیدید مفهوم این خواب این است که کار پر در آمدی برای شما پیدا می شود.

اگر در خواب چاهی را دیدید که آب ندارد و در اصطلاح خشکیده است معنی خواب این است که غم و غصه به شما می رسد.

تعبیر خواب چاه آنلی بیتون

اگر در خواب دیدید که در چاه نفت کار می کنید معنی خواب شما این است که در اثر استفاده نادرست از انرژی و استعداد خود شکست می خوری و بدبخت می شوی.

اگر در خواب دیدید که در چاهی افتاده اید معنی خواب شما این است که دچار یاس و نا امیدی می شوید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب تخمه ، کدو سفید و آفتابگردان ابن سیرین و کدو تنبل و انواع خوردن مرده

اگر در خواب دیدید که در حال بستن دهانه یک چاه هستید معنی خواب شما این است که نقشه های دشمنان از نقشه های شما قوی تر است و نقشه های شما به سرانجام نمی رسد.

اگر در خواب خود چاه خشکی را دیدید معنی خواب شما این است که بیگانگان شما را فریب می دهند و دارایی شما را به یغما می برند.

اگر در خواب خود دیدید که سر چاهی پمپی قرار داده اند معنی خواب این است که شما آدم زرنگی هستید و از فرصت هایی که برای شما پیش می آید بیشترین استفاده را می کنید.

اگر در خواب دیدید که در حال آب کشیدن از چاهی هستید معنی خواب شما این است که استعداد های ناشناخته شما به زودی شکوفا می شود و تاثیر خود را در بهبود زندگی شما می گذارد.

خواب چاه حضرت دانیال

اگر در خواب دیدی که برای کسی دیگری در حال چاه کندن هستی معنی خواب تو این است که واسطه می شوی و دو نفر را برای ازدواج به هم می رسانی.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب ثبت نام در مدرسه ، معنی دیدن ثبت نام در مدرسه در خواب چیست

اگر در خواب دیدی که در جای آشنایی چاه می کنی معنی خواب این است که می خواهی نزدیکانت را فریب دهی.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.