تعبیر خواب ابریشم ابن سیرین ، امام صادق و حضرت یوسف و منوچهر مطیعی

تعبیر خواب ابریشم ابن سیرین

تعبیر خواب ابریشم ابن سیرین ، امام صادق و حضرت یوسف و منوچهر مطیعی

تعبیر خواب ابریشم ابن سیرین ، امام صادق و حضرت یوسف و منوچهر مطیعی همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب ابریشم ابن سیرین

اگر در خواب خود ابریشم سفید ببینید معنی خواب شما این است که نفع و سودی به شما می رسد.

اگر در خواب خود ابریشم زرد ببینید معنی خواب شما این است که بیماری به شما می رسد.

اگر در خواب دیدید که ابریشم شما گم شده است معنی خواب این است که زیانی به شما می رسد.

دیدن لباس ابریشمی در خواب برای مردان بد و برای زنان خوب است.

اگر زنی در خواب دید که کاری شبیه نخریسی را با ابریشم می کند معنی خواب او خوب است

و به به دست آوردن مال حلال اشاره می کند ولی این خواب برای مردان خوب نیست.

تعابیر دیگر دیدن ابریشم در خواب های ما

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب ابریشم را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

تعبیر خواب ابریشم امام صادق

اگر در خواب دیدی که لباسی از دیبا و یا ابریشم داری معنی خواب تو این است که به عزت و نعمت دنیا می رسی و هر چه این لباس زیباتر باشد و با شکوه تر ، نعمت و عزت شما هم بیشتر می شود.

خواب ابریشم حضرت دانیال

اگر در خواب دیدی که بر سر خود کلاهی از جنس ابریشم داری معنی خواب تو این است که به خیر و نعمت می رسی.

تعبیر خواب ابریشم ابراهیم کرمانی

اگر در خواب دیدی که لباسی را به جای ابریشم از جنس دیگری بافته ای مانند پنبه و کتان این خواب معنی خوبی ندارد و به خیانت کردن اشاره دارد.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.