تعبیر خواب بچه ابلیس ، معنی دیدن بچه ابلیس در خواب های ما چیست

تعبیر خواب بچه ابلیس

تعبیر خواب بچه ابلیس ، معنی دیدن بچه ابلیس در خواب های ما چیست

تعبیر خواب بچه ابلیس ، معنی دیدن بچه ابلیس در خواب های ما چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب بچه ابلیس چیست

اگر در خواب بچه ابلیس را دیدید معنی خواب یک هشدار است که از جایی که فکرش را نمی کنید ضربه می خورید.

بچه ها نماد پتکی هستند و وقتی بچه ابلیس را می بینید یعنی شما در مورد چیزی یا کسی فکر خوب می کنید و او به خاطر همین اعتماد به شما ضربه می زند و این ضربه عمدی است نه سهوی.

تعابیر دیگر دیدن ابلیس در خواب های ما

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب ابلیس را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

تعبیر خواب ابلیس امام صادق

دیدن ابلیس در خواب شش معنی دارد که در زیر به انها اشاره می کنیم.

معنی اول دیدن ابلیس در خواب دیدار با دشمن است.

معنی دوم دیدن ابلیس در خواب فساد و تباهی در دین است.

معنی سوم دیدن ابلیس در خواب شهوت و هوی و هوس است.

معنی چهارم دیدن ابلیس در خواب دوری از اطاعت و بندگی خدا است.

معنی پنجم دیدن ابلیس در خواب دوری کردن از انسان های خوب است.

معنی ششم دیدن ابلیس در خواب مصرف چیزهای حرام است.

خواب ابلیس حضرت دانیال

دیدن ابلیس در خواب دشمنی است که بد دین است و دروغگو و می تواند زن فریبکار و بی شرم باشد ، که هر کجا باشد آنجا را خراب می کند.

اگر در خواب ببینید که با ابلیس جنگ می کنید معنی خواب این است که در راه درست قدم خواهید برداشت.

اگر در خواب ببینید که با ابلیس می جنگید و او شما را شکست داده است معنی خواب شما این است که به راه بدی و فساد میل پیدا می کنید.

اگر در خواب دیدید که ابلیس شما را نصیحت می کند و شما هم از حرف او خوشتان می آید معنی خواب شما این است که هم به مال شما ضرر می رسد و هم به سلامتی شما.

اگر در خواب دیدید که ابلیس دست شما را می گیرد و به جایی می برد و شما در خواب لا حول و لا قوه الا بالله العلى العظیم می گویی

معنی خواب این است که به گناه بزرگی مبتلا می شوی و کسی شما را نصیحت می کند و از آن گناه توبه میکنی.

اگر در خواب دیدید که گردن ابلیس قفل انداخته اید نشان دهنده این است که اهل این و ایمان هستید.

اگر در خواب دیدید که ابلیس درمانده و ضعیف است معنی خواب این است که علما و صلاح اندیشان در بین مردم قوی می شوند.

تعبیر خواب ابلیس ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببینید که مطیع ابلیس شده اید و به حرف او گوش می کنید معنی خواب شما این است که به هوای نفس مبتلا می شوید.

اگر در خواب ابلیس به شما چیزی دهد و شما بگیرید اگر آن چیز ، خوب باشد معنی خواب مال حرام است و اگر بد باشد معنی خواب فساد در دین و بی دینی است.

اگر ابلیس در خواب شاد و خرم بود معنی خواب این است که مردم زیاد گناه می کنند.

اگر در خواب ببینید که بخواهید ابلیس را با شمشیر بکشید معنی خواب این است که به ولایت میرسد و با عدل و انصاف با مردم برخورد می کند.

اگر در خواب ببیند که ابلیس را می کشد معنی خواب این است که با نفس عماره مبارزه میکند و در راه راست قدم بر می دارد.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.