تعبیر خواب صاعقه گرفتن ، معنی صاعقه گرفتن در خواب های ما چیست

تعبیر خواب صاعقه گرفتن

تعبیر خواب صاعقه گرفتن ، معنی صاعقه گرفتن در خواب های ما چیست

تعبیر خواب صاعقه گرفتن ، معنی صاعقه گرفتن در خواب های ما چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب صاعقه گرفتن چیست

ابراهیم کرمانی می گوید که اگر در خواب دیدید که صاعقه به شما برخورد کرد و باعث سوختگی شما شد معنی خواب شما این است که از سمت پادشاه و یا بزرگی به شما آسیب وارد می شود.

منوچهر مطیعی می گوید که اگر در خواب دیدید که صاعقه زد و به شما ضرر خورد معنی خواب این است که خطری شما را تهدید می کند.

تعابیر دیگر دیدن صاعقه در خواب های ما

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب صاعقه را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

تعبیر خواب صاعقه امام صادق

دیدن صاعق در خواب پنج معنی دارد.

معنی اول دیدن صاعقه در خواب خزانه دار پادشاه است.

معنی دوم دیدن صاعقه در خواب وعده بد است.

معنی سوم دیدن صاعقه در خواب خیر است.

معنی چهارم دیدن صاعقه در خواب رحمت است.

معنی پنجم دیدن صاعقه در خواب راه راست و درست است.

خواب صاعقه ابراهیم کرمانی

اگر در خواب دیدید که صاعقه به شما برخورد کرد و باعث سوختگی شما شد معنی خواب شما این است که از سمت پادشاه و یا بزرگی به شما آسیب وارد می شود.

تعبیر خواب صاعقه جابر مغربی

اگر در خواب دیدید که ابر و باران و رعد است معنی خواب این است که ممکن است پدر و مادر و یا مسلمانی شما را نفرین کرده باشد.

اگر در خواب بالا برق هم دیده شود عذاب های بیننده خواب بیشتر است.

اگر صاعقه هم باشد خیلی بدتر است.

خواب صاعقه منوچهر مطیعی

دیدن صاعقه در خواب به طور کلی بد نیست و نشان دهنده تحولی در زندگی ما است.

اگر در خواب صاعقه را با باران دیدم معنی خواب این است که رحمت خدا شامل حال ما می شود.

اما دیدن این خواب بدون دیدن باران می تواند خوب نباشد.

اگر در خواب دیدید که صاعقه زد و به شما ضرر خورد معنی خواب این است که خطری شما را تهدید می کند.

اگر به خانه شما صاعقه بزند خانواده شما در خطر است.

اگر درخت شما هدف صاعقه قرار گیرد معنی خواب این است که ضرر مالی می بیند.

تعبیر خواب صاعقه ابن سیرین

اگر صاعقه و باران را در خواب با هم ببینید معنی خواب ترس مردم در ان منطقه کم است و نعمت در آنجا زیاد است.

اگر در خواب باران تند و صاعقه سخت را ببینید معنی خواب شما این است که از دعای پدر و مادر می ترسید.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.
}