تعبیر خواب دیدن نارنجک ، معنی دیدن نارنجک در خواب های ما چیست

تعبیر خواب دیدن نارنجک

تعبیر خواب دیدن نارنجک ، معنی دیدن نارنجک در خواب های ما چیست

تعبیر خواب دیدن نارنجک ، معنی دیدن نارنجک در خواب های ما چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب دیدن نارنجک چیست

نارنجک در خواب های ما هشداری است در مورد خطری که در کمین ماست.

در اطراف خود به کسی اعتماد کرده اید که نباید اعتماد کنید و او دو رو است.

اگر در خواب دیدید که نارنجک می خرید معنی خواب شما این است که با شما سرسخت مشاجره می کنید.

اگر در خواب دیدید که نارنجک می فروشید معنی خواب این است که دیگران را ترغیب می کنید که باب میل شما کار کنند.

اگر در خواب دیدید که نارنجک می دزدید معنی خواب شما این است که می دانید که رازتان فاش می شود.

اگر در خواب دیدید که نارنج گم کرده اید معنی خواب شما این است که بی پروا و نترس هستید و ضررهای زیادی می کنید.

اگر در خواب دیدید که نارنجک پیدا می کنید معنی خواب این است که کسی از شما شکایت می کند.

اگر در خواب دیدید که انفجاری شد و شما آسیب دیدید معنی خواب این است که شما دچار مشکلات اقتصادی می شوید.

اگر در خواب دیدید که انفجاری شد و شما آسیب ندیدید معنی خواب این است که در عین اینکه در جامعه مشکل اقتصادی است شما مشکلی نخواهید داشت.

اگر در خواب دیدید که نارنجکی ترکید و دست و پای شما آسیب دید معنی خواب این است که شخصی مانع رسیدن شما به اهدافتان می شود.

اگر نارنجک ترکید و صورتتان آسیب دید معنی خواب شما این است که افکار منفی خود را کنار بزارید.

تعابیر دیگر دیدن انفجار در خواب های ما

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب انفجار را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

تعبیر خواب انفجار لیلا برایت

اگر در خواب دیدید که انفجاری رخ داده است و عده ای کشته شده اند معنی خواب شما این است

که از مشکلی که برای شما ایجاد شده است نجات پیدا می کنید و آن مشکل حل می شود.

اگر در خواب دیدید که یک کارخانه منفجر شده است و شعله های اتش زبانه می کشند معنی خواب شما این است که شما به موفقیت و پیروزی می رسید.

خواب انفجار آنلی بیتون

به طور کلی دیدن انفجار در خواب های ما این است که تاوان کارهای بد و اشتباه دیگران را می دهید و این کارها برای شما ایجاد مشکل می کند.

اگر در خواب دیدید که انفجاری رخ داد و صورت شما یا دیگران سیاه و زخمی شد معنی خواب انی اتس که جامعه با قضاوتی بر خلاف عدالت شما را بی دقت می خواند.

اگر در خواب دیدید که انفجاری رخ داده است و هوا پر از دود و اشیا ء منفجر شده است

معنی خواب شما این است که از اینکه دیگران با شما مخالفت کنند بیزار هستید و محیط کار خود را دوست ندارید.

اگر در خواب دیدید که اسیر انفجار شده اید معنی خواب شما این است که دوستانی دارید که از شما سوء استفاده می کنند.

اگر دختری در خواب انفجار دید معنی خوابش این است که باید بیشتر مراقب رفتارش باشد.

تعبیر خواب انفجار کارل یونگ

به طور کلی دیدن انفجار به این معنی است که شما تحت فشار قرار دارید و انفجار خشم فرو خورده شما است که به یک باره از شدت خشم از خود نشان می دهید.

اگر در خواب دیدید که انفجاری رخ داد و صورت شما آسیب دید و یا سیاه شد معنی خواب این است که مورد قضاوت نا عادلانه قرار می گیرید.

اگر در خواب دیدید که انفجاری رخ داد و شما پرتاب شدید معنی خواب این است که از شما سوء استفاده می شود.

اگر در خواب صدای انفجار شنیدید ولی آن را ندیدید معنی خواب شما این است که چیزی افشا می شود و شما از ان آگاه می شوید.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.