تعبیر خواب موی عورت ، مرد و دیدن و کندن موی عورت خود و زن توسط زن دیگر

تعبیر خواب موی عورت

تعبیر خواب موی عورت ، مرد و دیدن و کندن موی عورت خود و زن توسط زن دیگر

تعبیر خواب موی عورت ، مرد و دیدن و کندن موی عورت خود و زن توسط زن دیگر همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب ماهی گرفتن از آب رودخانه ، با دست خالی و صید ماهی ابن سیرین

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب موی عورت چیست

آنلی بیتون می گوید که اگر در خواب موی عورت ببینی یعنی با دیگران ستیزه می کنی و همه تو را ترک می کنند.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب مردن مادر ، زنده امام صادق و گریه برای مرگ مادر و مادر فوت شده

حضرت دانیال ع می گوید که اگر زنی موی عورت خود را ببیند معنی خواب او این است که از جانب فرزندان به او غم می رسد.

تعابیر دیدن عورت در خواب

برای تکمیل شدن این بحث تعبیر خواب عورت را از دید معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

امام صادق ع

اگر زنی در خواب دید که از عورت او گوهر و یا مروارید خارج می شود معنی خواب او این است که صاحب فرزندی عالم و پرهیزگار می شود.

حضرت دانیال ع

اگر زنی که حامله است در خواب ببیند که به جای آلت زنانه ، آلت مردانه دارد معنی خواب او این است که پسردار می شود.

اگر زنی در خواب ببیند که از آلت تناسلی او آتش خارج شود معنی خواب او این است که پسرش جهانگیر می شود.

اگر در خواب دید که کسی آلت تناسلی او را دیده است معنی خواب این است که از آن شخص سود می برد.

اگر در خواب دید که آلت تنلسلی اش پر از مو است معنی خواب این است که به خاطر فرزتدانش ناراحت می شود.

اگر در خواب دید که واژنش زخم شده و ورم کرده است معنی خواب این است که به او مال می رسد.

ابراهیم کرمانی

اگر زنی در خواب دید که واژن او آهنی و یا مسی است معنی خواب این است که از رسیدن به خواسته هایش ما امید می شود.

اگر مردی در خواب دید که واژن زنش در پشت اوست معنی خواب این است که آن مرد لوطی است.

اگر در خواب دید که آلت تناسلی او بریده است معنی خواب این است که دشمن بر او پیروز می شود.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.