تعبیر خواب سیب برای زن باردار ، و دیدن میوه پرتقال و خیار و به و هلو در خواب

تعبیر خواب سیب برای زن باردار

تعبیر خواب سیب برای زن باردار ، و دیدن میوه پرتقال و خیار و به و هلو در خواب

تعبیر خواب سیب برای زن باردار ، و دیدن میوه پرتقال و خیار و به و هلو در خواب همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب سوسک بزرگ ، و مرده زیاد در خانه از نظر یونگ و توپ تاپ و ابن سیرین

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب سیب برای زن باردار چیست

اگر قصد بارداری دارید و در خواب دیدید که در حال خوردن سیب هستید معنی خواب شما این است که به زودی باردار می شوید.

اگر زن بارداری در خواب سیب ببیند معنی خواب او این است که دختر می زاید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب سگ کشی ، و سر بریدن و کشتن سگ سفید در خواب نشانه چیست

دیدن سیب زرد در خواب اصلا خوب نیست و نشان دهنده بیماری است.

اگر زن بارداری در خواب سیب قرمز ببیند معنی خواب او این است که دختر می زاید.

دیدن سیب قرمز در خواب به شادی و خوشحالی و برکت و روزی اشاره می کند.

تعابیر دیدن سیب در خواب

برای تکمیل شدن این بحث تعبیر خواب سیب را از دید معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

امام صادق ع

دیدن سیب در خواب هشت معنی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

معنی اول دیدن سیب در خواب فرزند است.

معنی دوم دیدن سیب در خواب سود و منفعت است.

معنی سوم دیدن سیب در خواب بیماری است.

معنی چهارم دیدن سیب در خواب خدمتکار زن جوان است.

معنی پنجم دیدن سیب در خواب و مال و نعمت است.

معنی ششم دیدن سیب در خواب فرمانروایی است.

معنی هفتم دیدن سیب در خواب همت است.

معنی هشتم دیدن سیب در خواب خیر غایب و حاضر است.

ابن سیرین

دیدن سیب سبز در خواب به فرزند اشاره دارد.

اگر در خواب خود سیب سرخ دیدید معنی خواب این است که از پادشاه و یا بزرگی به شما سود می رسد.

اگر در خواب دیدی که سیب سرخ از درخت چیدی و خوردی معنی خواب این است که دختر دار می شوی.

اگر در خواب سیب سفید دیدی معنی خواب تو سود بردن از تجار و بازاریان است.

اگر در خواب دیدی که سیب سفیدی داری و آن را نصف می کنی معنی خواب این است که از شریک خود جدا می شوی.

اگر در خواب سیب زرد و ترش ببینی معنی خواب تو رنج و غم و بیماری است.

آنلی بیتون

اگر در خواب خود سیب سرخ را در درخت سبز ببینی معنی خواب این است که اتفاقات خوبی برای تو رقم می خورد.

خوردن سیب نرسیده و خراب در خواب خوب نیست ولی خوردن سیب سالم در خواب نشان دهنده رسیدن به اهداف درست خود است.

اگر در خواب سیب کرم خورده دیدید معنی خواب شما این است که تلاش های بیهوده می کنید.

اگر در خواب دیدی که سیب روی درخت رسیده است معنی خواب هشداری است که زیاد بلند پروازی نکنید.

اگر در خواب سیب هایی را پای درخت دیدید معنی خواب این است که دوستان می خواهند شما را فریب دهند.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.