تعبیر خواب حامله بودن خودمان ، و دیگران و دیدن فرد دیگری که باردار است

تعبیر خواب حامله بودن خودمان

تعبیر خواب حامله بودن خودمان ، و دیگران و دیدن فرد دیگری که باردار است

تعبیر خواب حامله بودن خودمان ، و دیگران و دیدن فرد دیگری که باردار است همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب سیب چیدن ، و درخت پر از سیب از درخت و خوردن گلابی با هم

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب حامله بودن خودمان چیست

یونگ می گوید که اگر در خواب دیدید که حامله هستید جنبه ای از وجود شما در حال رشد است.

اگر در خواب دیدید که باردار هستید و در بیداری قصد بارداری دارید معنی خواب این است که از بارداری نترسید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب سگ مهربان ، سر بریدن سگ در خواب با چاقو و خوردن گوشت سگ

اگر در خواب فکر کردید که حامله اید ولی نبودید در انجام کاری ناموفق خواهید بود.

اگر در خواب دیدید که حامله هستید و قصد بارداری ندارید به اندازه ای که شکم شما بزرگ باشد به شما مال می رسد.

تعابیر دیگر دیدن حاملگی در خواب

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب حاملگی را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

ابراهیم کرمانی

اگر پادشاهی در خواب ببیند که زنش دختر زاییده است مال و ثروتش زیاد می شود.

معنی دیدن خواب زاییدن دختر توسط مرد انی است که به او غم و اندوه خواهد رسید و باید تلاش کند که رفع بلا کند.

ابن سیرین

اگر هر مرد و زنی در خواب ببیند که شکم او مانند بارداری بزرگ شده است به او از مال و نعمت دنیا فراوان خواهد رسید و هر چه شکمش در خواب بزرگتر باشد معنی خواب این است که نعمت بیشتری به او خواهد رسید.

معنی بارداری و زاییدن دختر در خواب این است که صاحب فرزند پسر می شوید.

معنی بارداری و زاییدن پسر در خواب این است که صاحب فرزند دختر می شوید.

البته امام صادق در تفسیر خواب بالا می فرمایند که که از نسل تو فرزندی به دنیا می آید و سرآمد و بزرگ خاندانت خواهد شد.

امام صادق ع

اگر در خواب ببینی که حامله هستی و بلافاصله پسری به دنیا بیاوری و در ان لحظه با پسرت صحبت کنی معنی این خواب این است که از دنیا می روی.

اگر در خواب ببینی که دختری به دنیا آورده ای معنی این خواب این است که از نسل تو فرزندی به دنیا می آید که بزرگ خاندانت خواهد شد.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.