تعبیر خواب شیشه پنجره ، و شکستن شیشه با سنگ و خورده روی زمین با توپ

تعبیر خواب شیشه پنجره

تعبیر خواب شیشه پنجره ، و شکستن شیشه با سنگ و خورده روی زمین با توپ

تعبیر خواب شیشه پنجره ، و شکستن شیشه با سنگ و خورده روی زمین با توپ همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب نماز خواندن بدون وضو ، و بدون چادر و در خیابان و در دستشویی

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب شیشه پنجره چیست

شیشه پنجره در خواب به افکار و امید شما اشاره دارد.

اگر سیاه باشد یعنی شما افکار منفی زیادی دارید و نا امید هستید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب گوشت آهو ، زنده و خوردن گوشت آهو در خواب چه تعبیری دارد

شیشه تمیز به فکر باز و امید به آینده اشاره دارد.

دیدن شیشه های رنگارنگ و زیبا هم دقیقا همین معنی را دارد.

تعابیر دیگر دیدن پنجره در خواب

برای کامل شدن این بحث تعبیر خواب پنجره را از دید معبران بزرگ را برای شما آورده ایم.

آنلی بیتون

اگر در خواب خود پنجره دیدید معنی این خواب این است که شما برای رسیدن به موفقیتی خبیلی تلاش می کنید ولی این تلاش های نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

اگر در خواب خود پنجره بسته دیدید معنی خواب این است که از عزیزان خود جدا خواهید شد.

اگر در خواب پنجره شکسته ببینید معنی این خواب این است که سوء ظن برایتان پیش می آید که اگر این سوء ظن را از خودتان دور نکنید ممکن است آثار مصیبت باری برایتان داشته باشد و تا مدت ها نتوانید آثارش را از بین ببرید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب روغن رازیانه

اگر دیدید که در خواب بر لب پنجره ای نشسته اید معنی این خواب این است که قربانی حماقت و ندانم کاری های خود می شوید.

اگر در خواب دیدید که از پنجره می خواهید وارد خانه شوید معنی این خواب این است که برای رسیدن به اهداف خود حاضرید به هر کاری دست بزنید ولی اینکه آن کار نامشروع و غلط باشد.

اگر در خواب دیدید که در حال فرار کردن هستید و از پنجره به بیرون می پرید معنی این خواب این است که در مسیر زندگی خود با مشکلی بزرگ روبرو می شوید که مانع حرکت شما به سمت هدف می شود.

اگر در خواب دیدید که پشت پنجره نشسته اید و از بیرون چیزهای عجیبی را می بینید معنی این خواب این است که در مسائل کاری و شغلی شما شکست پیش می آید.

لوک اویتنهاو

اگر در خواب دیدید که از پنجره بیرون را نگاه می کنید یکی از قرار های آینده شما منتفی می شود.

اگر از پنجره وارد جایی شدید معنی این خواب این است که در یک اقدام شکست خواهید خورد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب قیر ، معنی دیدن قیر در خواب های ما چیست

دیدن پنجره بسته به این معنی است که برای کاری برنامه های زیادی دارید ولی برای رسیدن به هدف و طی کردن برنامه مشکلاتی به وجود می آید.

دیدن پنجره باز در خواب به این معنی است که مورد حمایت قرار می گیرید.

تعبیر خواب پنجره نورگیر نیز اشاره به اضطراب داشتن دارد.

لیلا برایت

اگر در خواب پنجره های باز را دیدید معنی این خواب خیلی خوب است و نشان دهنده این است که موفقیت های زیادی در زندگی شما وجود خواهد داشت.

اگر پنجره بسته ببینید تعیر خواب نیز برعکس است و نشان دهنده وجود موانع بر سر موفقیت های شما است.

اگر در خواب دیدید که از پنجره ای به بیرون جهش زدید و بیرون پریدید در زندگی شما اختلافاتی به وجود خواهد آمد.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.