; شعر در مورد ضرب المثل ؛ شعر طنز ضرب المثل معاصر و ضرب المثل شعرگونه با معنی
شعر در مورد پدر و مادر کودکانه و شعر شهریار و مولانا و احترام به پدر و مادر از سعدی

شعر در مورد پدر و مادر کودکانه و شعر شهریار و مولانا و احترام به پدر و مادر از سعدی

شعر در مورد پدر و مادر کودکانه با مجموعه شعر در مورد پدر و مادر ، اشعاری زیبا در مورد پدر و مادر فوت شده …

متن زیبای تولد سی سالگی و سی سالگی ام را دوست دارم و سی سالگی سن عجیبیست

متن زیبای تولد سی سالگی و سی سالگی ام را دوست دارم و سی سالگی سن عجیبیست

متن زیبای تولد سی سالگی شعر در مورد سی سالگی ، شعر در مورد سی سالگی فروغ ، شعر در مورد سی سالگی حسین پناهی …

شعر در مورد خواب صبحگاهی و از حافظ و مولانا و خوابیدن و خواب غفلت و بی خوابی

شعر در مورد خواب صبحگاهی و از حافظ و مولانا و خوابیدن و خواب غفلت و بی خوابی

شعر در مورد خواب صبحگاهی با مجموعه شعر در مورد خواب معشوق و یار ، اشعاری زیبا در مورد خواب غفلت ، زیباترین شعر در …

شعر در مورد ضرب المثل

شعر در مورد ضرب المثل ؛ شعر طنز ضرب المثل معاصر و ضرب المثل شعرگونه با معنی

شعر در مورد ضرب المثل ؛ شعر طنز ضرب المثل معاصر و ضرب المثل شعرگونه با معنی همگی در سایت فال و خواب . امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

اهل همت رخنه در سد سکندر می کنند

این سبک دستان، کلید فتح را دندانه اند

شعر در مورد ضرب المثل از تو حرکت ازخدا برکت

حافظ از باد خزان در چمن د هر مرنج

فکر معقول بفرما، گل بی خار کجاست

شعر در مورد ضرب المثل ازتو حرکت ازخدا برکت

ادب از که آموخت؛

از بی ادبان

شعر در مورد ضرب المثل

به نرمی  برآید ز سوراخ مار!

که تیزی و تندی نیاید به کار

شعر و ضرب المثل در مورد دوست

پسر کو ندارد نشان از پدر!

تو بیگانه خوانش؛ مخوانش پسر

شعری در مورد ضرب المثل

تا مرد سخن نگفته باشد

عیب و هنرش نهفته باشد

شعر درمورد ضرب المثل هرکه بامش بیش برفش بیشتر

تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف

مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی

شعر درباره ضرب المثل

چگونه شکر این نعمت گزارم

که زور مردم آزاری ندار

شعر یا ضرب المثل در مورد دوست

خانه از پای بست ویران است

خواجه در نقش ایوان است

شعر و ضرب المثل در مورد دوستی

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت

دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور

ضرب المثل در مورد شعر روباه وزاغ

ز کس گر نترسی

بترس از خدای

شعر و ضرب المثل درباره دوستی

عمرها در پی مقصود،به جان گردیدیم

دوست در خانه وما گردجهان گردیدیم

اشعار و ضرب المثل درباره دوست

هرکه ناموخت از گذشت روزگار

نیز ناموزد ز هیچ آموزگار

اشعار و ضرب المثل های درباره دوست

با مایه خود بساز و چون بی هنران

سرمایه بی عاریت مخاه ازدیگران

چند نمونه شعر و ضرب المثل درباره دوست

زندگی شد بر من ازتیغ شهادت نا گوار

میشود باطل تیمم آب پیدا کرده را

اشعار و ضرب المثل در مورد دوست

شکوام آتش زبان گردیده است از خوی دوست

آه اگر آبی براین آتش نریزد روی دوس

شعر و ضرب المثل در باره دوست

تربیت نا اهل را چون گردکان بر گنبد است

پرتوی نیکا نگیرد انکه بنیادش بد است

اشعار و ضرب المثل هایی در مورد دوست

پنبه از گوش برون کن که نبا گوش سفید

دم صبحی است که صبح دوم ان کفن است

شعر یا ضرب المثل درباره ی دوست

سعدیا ازروی تحقیق این سخن نشنیده ای

هرنشیبی را فرازی هر فرازی را نشیبی

شعر یا ضرب المثل درباره همکاری

ترسم به کعبه نرسی ای اعرابی

کاین ره که میروی به ترکستان است

شعر و ضرب المثل درباره دوست

سر گرگ را هم اول میباید برید

نه چون گوسفندان مردم درید

شعر و ضرب المثل درباره آب

خدایا چنان کن سر انجام کار

که تو خشنود باشی و ما رستگا

شعر و ضرب المثل درباره سخاوت

از طلا گشتن پشیمان گشته ایم

مرحمت فرموده ما را مس کنید

شعر درباره ی ضرب المثل

خوش بود گر محک تجربه آید به میان

تا سیه رو شود هر که در او غش باشد

شعر و ضرب المثل درباره ی دوست

نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد

ای بسا خرقه که مستوجب اتش باشد

اشعار و ضرب المثل درباره دوستی

افتادگی اموز گر طالب فیضی

هرگز نخورد اب زمینی که بلند است

شعر ضرب المثل

با خرابات نشینان زکرامت ملاف

هرسخن جایی و هر نکته مکانی دارد

شعر ضرب المثل های ایرانی

دیدار یار غایب،دانی چه ذوق دارد

ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد

شعر وضرب المثل درباره دوست

خشت بر دریا زدن بی حاصل است

مشت بر سندان زدن نه کار عاقل است

شعر های ضرب المثل

از کرامات شیخ ما این است

شیر را خورد و گفت شیرین است

شعر و ضرب المثل

کند همجنس با همجنس پرواز

کبوتر با کبوتر باز با باز

شعر های ضرب المثلی

قرار در کف آزادگان نگیرد مال

نه صبر در دل عاشق نه آب در غربال

شعر با ضرب المثل

گه دلم پیش تو گاهی پیش دوست

رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست

سارا شعر ضرب المثل

بهتر آن است که حدیث دلبران

گفته آید در حدیث دیگران

شعر و ضرب المثل درباره دوستی

من از مفصل این نکته مجملی گفتم

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجم

شعر در قالب ضرب المثل

چو بید بر سر ایمان خود می لرزم

که دل به دست کمان ابروی است کمان خویش

ضرب المثل های شعری ایرانی

چوپانان بچه ای که ماه ازو دارد رشک

از بهر پنیر او بباریدم  اشک

بر جای پنیر داد کشکم که  بمال

این را به تغار خویشتن یعنی ،کشک!

ضرب المثل های ایرانی به صورت شعر

کس نخارد پشت من

جز ناخن انگشت من

اشعار و ضرب المثل درباره دوست

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی

دام تزویر مگشا چون دگران قرآن ر

شعر و ضرب المثل در مورد دوست

تا مرد سخن نگفته باشد،عیب هنرش نهفته ماند

بی هنر چون دعوی بیجا کند رسوا شود

اشعار وضرب المثل درباره ی دوست

به آب زمزم و کوثر نتوان سفید کرد

گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه

اشعار و ضرب المثل های درباره دوست

یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است

ای نور دیده،صلح به از جنگ و داوری

چند نمونه شعر و ضرب المثل درباره دوست

کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش

کی روی،ره زکه پرسی چه کنی،چون باشی

اشعار ضرب المثل درباره دوست

تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف

مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی

شعر و ضرب المثل در مورد دوستی

ثوابت باشد ای دارای خرمان

اگر رحمی کنی بر خوشه چینی

اشعار و ضرب المثل درباره دوستی

روی جانان طلبی،آیینه را قابل ساز

ورنه هرگز گل و نسرین ندمد زآهن و رو

ضرب المثل های شعرگونه

ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم

از بد حادثه اینجا به میان آمده ایم  

شعر گنبدت ضرب المثل های مرا تغییر داد

یکی از عقل می لافد،یکی کامات می بافد

بیا کاین داوری ها را به پیش داور اندازیم

شعر مشهد ضرب المثل های مرا تغییر داد

آنکو  تو را به سنگدلی کردی رهنمون

ای کاشکی که پاش به سنگی بر آمدی

ضرب المثل های شعر فارسی

آنکه فکرش گره از کار جهان بگشاید

گو در این  کار بفرما نظری بهتر از این

ضرب المثل های شعر سعدی

آن سرزنش که کرد ترا دوست، حافظا

بیش از گلیم خود مگر پا کشیده ای

شعر و ضرب المثل درباره ی دوست

پای مالنگ است و منزل بس دراز

دست ما کوتاه و بر خرما نخیل

سارا شعر ریشه ضرب المثل

خاکستر مرا از حسد چشم می زنند

پروانه مرا از نظرها نهان بسو

سایت سارا شعر ضرب المثل

کی زصندل به شود درد سرم

ناصحا این چو بکاری واگذار

اشعار و ضرب المثل درباره ی دوست

تزلزل ره ندارد در دل بی آرزو صائب

چو آب از آسیا افتاد سر گردان نمی باشد

شعر و ضرب المثل درباره دوست

سر کشی در آب و خاک مردم افتاده نیست

در زمین خاکساری ،دانه وارون می دمد

شعر در مورد ضرب المثل ازتو حرکت ازخدا برکت

رنگ در آب و گلم گریه خونین نگذاشت

لاله از تربت من زرد برون می آی

شعر در مورد ضرب المثل

می توان کردن به تلقین زنده خون مرده را

بخت خواب آلود را بیدار کردن مشکل است

شعر و ضرب المثل در مورد دوست

میتوان خواند از جبین،راز دل عشاق را

در کف اهل قیامت ،نامه نگشوده نیست

شعری در مورد ضرب المثل

ترک این وحشت سرا ،شایستهء افسوس نیست

می زند بیهوده خود را،مرغ بسمل بر زمین

شعر درمورد ضرب المثل هرکه بامش بیش برفش بیشتر

به خموشی چمن آرا،لب مرغان را بست

سنگ دندان پریشان سخنان گوش کر است

شعر درباره ضرب المثل

زخواب امن کسی بهره می برد صائب

که پشت پا به دنیای بی وفا زده است

شعر یا ضرب المثل در مورد دوست

مگو پوچ،تا نشنوی حرف پوچ

که خمیازه خمیازه می آورد

شعر و ضرب المثل در مورد دوستی

قضا چون زگردون فرو هشت پر

همه زیرکان کور گشتند و ک

ضرب المثل در مورد شعر روباه وزاغ

شاخ گل هر جا که می روید، گل است

خم مل هر جا که می جوشد ،مل است

شعر و ضرب المثل درباره دوستی

زیره را من سوی کرمان آورم

گر به پیش تو دل و جان آور

اشعار و ضرب المثل درباره دوست

کی تراشد،تیغ دسته خویش را

رو به جراحی سپار این ریش را

اشعار و ضرب المثل های درباره دوست

زهد رندان نو آموخته ،راهی به دهی است

من که بد نام جهانم چه صلاح اندیشم

چند نمونه شعر و ضرب المثل درباره دوست

مرغی که خبر ندارد از آب زلال

منقار در آب شور دارد همه سا

اشعار و ضرب المثل در مورد دوست

دوست را کسی به یک بلا نفروخت

بهر کیکی،گلیم نتوان سوخت

شعر و ضرب المثل در باره دوست

پرسید یکی که عاشقی چیست؟

گفتم که چو ما شوی بدانی

اشعار و ضرب المثل هایی در مورد دوست

گر کنی تف سوی روی خود کنی

ورزنی بر آیینه بر خود زنی

شعر یا ضرب المثل درباره ی دوست

آنچه تو در آینه بینی عیان

پیر اندر خشت بیند پیش ار آن

شعر یا ضرب المثل درباره همکاری

هم رنگ جماعت شو ،تا لذت جان بینی

در کوی خرابات آ،تا درد کشان بینی

شعر و ضرب المثل درباره دوست

دوستی ابله بتر از دشمنی است

او به هر حیله که دانی راندنی است

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 8 فروردین 1401
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام فال و خواب و لینک مستقیم بلا مانع است.