تعبیر خواب کبوتر در قفس ، معنی بودن کبوتر در قفس در خواب چیست

تعبیر خواب کبوتر در قفس

تعبیر خواب کبوتر در قفس ، معنی بودن کبوتر در قفس در خواب چیست

تعبیر خواب کبوتر در قفس ، معنی بودن کبوتر در قفس در خواب چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب طوطی در قفس ، معنی دیدن طوطی سبز و زرد و قرمز در قفس چیست

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب کبوتر در قفس چیست

اگر در خواب کبوتر را در قفس ببینید معنی خواب شما نا امیدی است.

آنلی بیتون دیدن قفس پر از کبوتر را به معنای داشتن زندگی خوب توام با موفقیت و ثروت و فرزندان خوب می داند.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب انگور سبز خوردن ، برای زن باردار + خوردن انگور سبز درشت

اگر در خواب یک کبوتر را در قفس دیدید معنی خواب ازدواج با فردی تنها و ثروتمند است.

کارل یونگ دیدن قفس کبوتر را از دست دادن آزادی تعبیر می کند.

تعابیر دیگر دیدن قفس در خواب

برای کامل شدن این بحث تعبیر خواب قفس را از دید معبران بزرگ را برای شما آورده ایم.

امام صادق ع

دیدن قفس در خواب سه معنی دارد

معنی اول دیدن قفس در خواب زندان است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب گاری دیدن ، معنی گاری دیدن در خواب های ما چیست

معنی دوم دیدن قفس در خواب جایی تنگ است که شما گیر می کنید.

معنی سوم دیدن قفس در خواب هم خانه است.

ابن سیرین

اگر در خواب خود دیدید که قفس داشتید مفهوم خواب این است که در جایی تنگ گیر می افتید و گرفتار می شوید.

اگر در خواب ببینید که قفس شما شکست مفهوم این خواب این است که از زندان و گرفتاری خلاص می شوید.

منوچهر مطیعی

دیدن قفس در خواب خوب نیست و نشان دهنده سختی و تنگی و مشکل در کار است.

داشتن قفس خالی در خانه و خریدن قفس بدون پرنده خوب نیست و نشان دهنده این است که شما گرفتار سختی می شوید و در آینده شما به بن بست رسیدن است.

اگر در خواب خود دیدید که یک قفس دارید که در ان پرنده است خواب شما به دو جهت تفسیر می شود.

معنی اول این خواب این است که شما آن پرنده را می شناسید و باید بروید تعبیر دیدن ان پرنده را پیدا کنید.

معنی دوم خواب این است که شما پرنده را نمی شناسید و قفس به خود شما بر می گردد و در زندگی به مشکل برایتان پیش می آید و درگیری ذهنی پیدا می کنید.

شاید فکر کنید که دیدن قفس بزرگتر یعنی آزاید بیشتر ولی دیدن قفس بزرگ خوب نیست و هر چه قفس بزرگتر باشد معنی خواب این است که تنگی و مشکل شما بزرگتر است و هر چه قفس کوچکتر باشد مکشل شما کمتر است.

اگر در خواب دیدید که قفس را می شکنید و خودتان را نجات می دهید مفهوم خواب این است که مشکل شما حل می شود.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.