تعبیر خواب قفس ، شیر و مرغ و کبوتر و دیدن مرده در قفس و طوطی - فال و خواب

تعبیر خواب قفس ، شیر و مرغ و کبوتر و دیدن مرده در قفس و طوطی

تعبیر خواب قفس

تعبیر خواب قفس ، شیر و مرغ و کبوتر و دیدن مرده در قفس و طوطی

تعبیر خواب قفس ، شیر و مرغ و کبوتر و دیدن مرده در قفس و طوطی همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب برف ، سنگین بر کوه در تابستان و حرم امام رضا و جنازه در برف

تعبیر خواب قفس امام صادق

دیدن قفس در خواب سه معنی دارد

معنی اول دیدن قفس در خواب زندان است.

معنی دوم دیدن قفس در خواب جایی تنگ است که شما گیر می کنید.

معنی سئم دیدن قفس در خواب هم خانه است.

خواب قفس ابن سیرین

اگر در خواب خود دیدید که قفس داشتید مفهوم خواب این است که در جایی تنگ گیر می افتید و گرفتار می شوید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب ادرار ، حیوانات و دختر بچه و پسر بچه روی ادم و ادرار خونین شتر

اگر در خواب ببینید که قفس شما شکست مفهوم این خواب این است که از زندان و گرفتاری خلاص می شوید.

تعبیر خواب قفس منوچهر مطیعی

دیدن قفس در خواب خوب نیست و نشان دهنده سختی و تنگی و مشکل در کار است.

داشتن قفس خالی در خانه و خریدن قفس بدون پرنده خوب نیست و نشان دهنده این است که شما گرفتار سختی می شوید و در آینده شما به بن بست رسیدن است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب کفش ، تنگ پوشیدن و گم شدن و دزدین کفش قهوه ای و صورتی و کرم

اگر در خواب خود دیدید که یک قفس دارید که در ان پرنده است خواب شما به دو جهت تفسیر می شود.

معنی اول این خواب این است که شما آن پرنده را می شناسید و باید بروید تعبیر دیدن ان پرنده را پیدا کنید.

معنی دوم خواب این است که شما پرنده را نمی شناسید و قفس به خود شما بر می گردد و در زندگی به مشکل برایتان پیش می آید و درگیری ذهنی پیدا می کنید.

شاید فکر کنید که دیدن قفس بزرگتر یعنی آزاید بیشتر ولی دیدن قفس بزرگ خوب نیست و هر چه قفس بزرگتر باشد معنی خواب این است که تنگی و مشکل شما بزرگتر است و هر چه قفس کوچکتر باشد مکشل شما کمتر است.

اگر در خواب دیدید که قفس را می شکنید و خودتان را نجات می دهید مفهوم خواب این است که مشکل شما حل می شود.

خواب ساختن قفس

اگر در خواب خود دیدید که در حال ساختن قفس هستید مفهوم این خواب اصلا خوب نیست و به ایجاد گرفتاری اشاره دارد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب بارداری ، پسر و دختر مجرد از حضرت یوسف و خبر بارداری شنیدن

اگر کسی به شما قفس هدیه دهد معنی این خواب این است که برای شما گرفتاری ایجاد می کند و اگر شما به کسی قفس بدهید مفهوم این است که شما باعث گرفتاری برای او می شوید.

تعبیر خواب قفس از دید مولف

اگر در خواب خود قفس ببینی و یا ببینی خودت در قفس هستی به زندان می افتی و گرفتار می شوی و بهتر است برای رفع بلا صدقه بدهید.

خواب قفس از دید آنلی بتیون

اگر خواب دیدن پرواز در قفس پر از پرندگان را دارید ، این نشانه خوشبختی و ثروت و داشتن فرزندان زیبا و مودب است.

اگر خواب ببینید که فقط یک پرنده در قفس وجود دارد ، به این معنی است که با یک فرد ثروتمند و زیبا ازدواج می کنید.

اگر در خواب یک قفس خالی ببینید ، این نشانه این است که یکی از خانواده شما در حال فرار است و در حال مرگ است.

دیدن حیوانات وحشی در قفس نشانه این است که بر مشکلات و مشکلات غلبه خواهید کرد.

اگر خواب دیدن حیوانات وحشی را نشان می دهید ، هنگام مسافرت نشانه تصادف است

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.