تعبیر خواب قالی ، سر دار و لوله شده هدیه گرفتن و بافتن مرده و نیمه بافته و پوسیده

تعبیر خواب قالی

تعبیر خواب قالی ، سر دار و لوله شده هدیه گرفتن و بافتن مرده و نیمه بافته و پوسیده

تعبیر خواب قالی ، سر دار و لوله شده هدیه گرفتن و بافتن مرده و نیمه بافته و پوسیده همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب آشپزخانه ، ابن سیرین و کابینت چوبی و مطبخ و ساختن آشپزخانه

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب قالی امام صادق

دیدن قالی و فرش در خواب شش معنی دارد.

معنی اول دیدن قالی و فرش در خواب عزت و جاه و مقام است.

معنی دوم دیدن قالی و فرش در خواب بزرگی است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب آسمان ، ابری و آبی رنگ و تاریک و نوشته و نورافشانی در آسمان

معنی سوم دیدن قالی و فرش در خواب رسیدن به یک رتبه و مرتبه بالا است.

معنی چهارم دیدن قالی و فرش در خواب مال و دارایی است.

معنی پنجم دیدن قالی و فرش در خواب عمر طولانی داشتن است.

معنی ششم دیدن قالی و فرش در خواب مورد تحسین قرار گرفتن به اندازه فرش است.

خواب قالی ابن سیرین

دیدن قالی در خواب اشاره به دین و ایمان مرد دارد.

اگر در خواب ببینی که برای تو قالی پهن کرده اند و آن فرش برای تو است معنی خواب این است که تو عمری طولانی خواهی داشت و رزق و روزی ات هم فراخ است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب زنبور ، نیش زدن زنبور عسل و عسل زرد و ملکه و ریختن عسل در خواب

اگر در خواب قالی و فرشی را ببینی که در جای نا مشخصی پهن کرده اند و نمی دانی ان فرش برای چه کسی است معنی خواب این است که حال و روت تغییر می کند و در غربت خواهی بود

تعبیر خواب قالی حضرت دانیال ع

اگر در خواب دیدی که یک قالی پهن کرده ای معنی خواب تو این است که عمرت زیاد است.

هر چه ابعاد قالی که پهن کرده اید در خواب بزرگتر باشد معنی خواب شما هم بهتر است.

خواب قالی جابر مغربی

دیدن فرش و قالی قرمز در خواب عشرت و عیش و نوش و خوشی است.

دیدن فرش و قالی سیاه و یا به رنگ کبود غم و غصه است.

دیدن فرش و قالی زرد در خواب بیماری و کسالت است.

دیدن فرش و قالی زرد در خواب رسیدن روزی حلال است.

اگر در خواب ببینی که فرش و قالی تو سوخته است معنی خواب این است که رزق و روزی تو کم می شود و بسته می شود و حال و روزت بد می شود.

دیدن فرش و قالی کهنه و پاره در خواب اشاره به زندگی سخت دارد.

دیدن فرش و قالی نو و جدید و بزرگ خوب است و نشان می دهد که روزی تو زیاد می شود به خصوص اگر فرش و قالی را پهن کرده ببینی نه لول شده.

تعبیر خواب قالی منوچهر مطیعی

قالی معیشت است و هم عمر و این بستگی دارد به این که قالی را کجا و چطور ببینیم و خودمان نسبت به قالی چه وضع و موقعیتی داشته باشیم.

اگر در خواب نسبت به قالی فاصله داشته باشید معیشت و روزی شما است ولی اگر بیننده خواب به قالی مربوط و چسبیده باشد عمر است.

اگر در خواب ببینید که اتاقی متعلق به شما است اما فرش دیگری در آن گسترده است صاحب فرش هر که هست به شما سود می رساند و شما از او بهرهمند می گردید.

اما اگر ببینید که اتاق متعلق به دیگری است و قالی شما آن جا پهن شده صاحب اتاق هر که هست از شما بهره مند می گردد حتی روزی شما را می برد.

اما اگر در خواب ندانید صاحب قالی کیست یا آن اتاق به چه کسی تعلق دارد در هر دو حالت خود شما صاحب آن ها هستید و تعبیر به اهمیت و ارزش قالی بستگی می یابد. اگر در خواب ببینید که قالی می بافید کارتان روال مطلوب و خوب پیدا می کند ولی اگر در قالی که می بافید مشاهده کنید نقش ها به هم ریخته در کارتان آشفتگی پدید می آید.

اگر در خواب ببینید که روی قالی محقری نشسته اید خوب نیست چه از کوتاهی عمر و تنگی معاش نشان دارد.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.