تعبیر خواب دیدن ماهی در خواب ؛ معنی دیدن ماهی در خواب ما چیست

تعبیر خواب دیدن ماهی در خواب

تعبیر خواب دیدن ماهی در خواب ؛ معنی دیدن ماهی در خواب ما چیست

تعبیر خواب دیدن ماهی در خواب ؛ معنی دیدن ماهی در خواب ما چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب مگس یونگ ؛ امام صادق و حضرت یوسف و ابن سیرین و منوچهر مطیعی

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب دیدن ماهی در خواب یوسف پیامبر

حضرت یوسف ع دیدن ماهی در خواب را خوب می دانند و به روزی معنی می کنند به طوریکه هر چه این ماهی بزرگتر باشد ، روزی شما هم بیشتر خواهد بود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب توت فرنگی چیدن ؛ معنی توت فرنگی چیدن در خواب چیست

خواب دیدن ماهی در خواب جابر مغربی

ماهی تازه در خواب به معنای غنیمت است ، و دلیل این امر این است که از سفره ای که برای حضرت عیسی ع از آسمان و بهشت آورده بودند ماهی هم بوده است.

اگر در خواب ببیند که ماهی از دهان کسی بیرون می آید معنی خواب او به این صورت است که زیاد دروغ می گوید.

اگر از اندام تناسلی کسی در خواب ماهی بیرون بیاید معنی این خواب این است که او صاحب دختر می شود.

اگر ماهی تازه پخته در خواب بخورد ، به او مال می رسد به اندازه آن ماهی که خورده ، یعنی اگر کم بخورد مال کمی به او می رسد و اگر زیاد بخورد مال زیادی به او خواهد رسید.

اگر در خواب ببینی که در حال ماهی فروشی کردن هستی ، معنی خواب این است که به تو سود و منفعت می رسد.

اگر در خواب خود ببینی که با ماهی ها در حال صحبت کردن هستی معنی خواب این است که با بزرگ و پادشاهی برخورد خواهی کرد و حاجت خود را از او می خواهی و او حاجتت را بر آورده می کند.

تعبیر خواب دیدن ماهی در خواب ابن سیرین

اگر کسی در خواب ماهی شود بزرگی به او ظلم خواهد کرد.

اگر ماهی را بخورد از غلامش ضرر می بیند و عده ای هم می گویند که به سفر خواهد رفت.

خواب دیدن ماهی در خواب از دید امام جعفر صادق

دیدن ماهی در خواب می تواند شش معنی داشته باشد.

اولین معنی دیدن ماهی وزیر و وزارت است.

دومین تعبیر دیدن ماهی در خواب لشگر است.

سومین تعبیر دیدن ماهی در خواب دختری است که مجرد است و ازدواج نکرده است.

چهارمین معنی دیدن ماهی در خواب غنیمت بردن است.

پنجمین تعبیر دیدن ماهی در خواب غم و اندوهی است که دچار بیننده خواب می شود.

ششمین تعبیر دیدن ماهی در خواب کنیز کم سن و سالی است که اهل هندوستان است.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.