تعبیر خواب دمپایی آبی رنگ ، معنی دیدن دمپایی آبی رنگ در خواب ما چیست

تعبیر خواب دمپایی آبی رنگ

تعبیر خواب دمپایی آبی رنگ ، معنی دیدن دمپایی آبی رنگ در خواب ما چیست

تعبیر خواب دمپایی آبی رنگ ، معنی دیدن دمپایی آبی رنگ در خواب ما چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب کشتی گرفتن با برادر ، معنی کشتی گرفتن با برادر در خواب ما چیست

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب دمپایی آبی رنگ چیست

رنگ آبی در خواب نشانه رویا ها و آرزوهاست.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب کشتی نوح ، معنی دیدن کشتی نوح در خواب های ما چیست

اگر خواب ببینید دمپایی آبی خریده اید یا پوشیده اید، به همسری که ایده ال شماست خواهید رسید و یا به سفری رویایی که آرزوی شماست خواهید رفت.

تعابیر دیگر دیدن دمپایی در خواب های ما

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب دمپایی را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

امام صادق ع

دیدن دمپای در خواب سه معنی دارد که در زیر به آن اشاره می کنیم.

معنی اول دیدن دمپایی در خواب زن است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب وصیت نامه پدر ، معنی دیدن وصیت نامه پدر در خواب های ما چیست

معنی دوم دیدن دمپایی در خواب خدمتکار زن است.

معنی سوم دیدن دمپایی در خواب به سفر رفتن است.

ابراهیم کرمانی

اگر در خواب دیدید که دمپایی نو خریده و در پا کردید معنی خواب زنی است که اهل خوشی است.

اگر در خواب دیدید که در حین اینکه راه می روید یکی از دمپایی های شما افتاد معنی خواب شما این است که از خواهر و برادر خود جدا می شوید.

اگر در خواب دیدید که دمپایی شما سوخت معنی خواب سما این است که زنت می میرد.

خواب دمپایی سفید

اگر در خواب ببینید که دمپایی سفید خریده اید و یا در پا دارید معنی خواب شما این است که در کار و انتخاب همسر سفید بخت می شوید و در زندگی سربلند خواهید بود.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.