تعبیر خواب هدیه گرفتن موبایل ، معنی هدیه گرفتن موبایل در خواب ما چیست

تعبیر خواب هدیه گرفتن موبایل

تعبیر خواب هدیه گرفتن موبایل ، معنی هدیه گرفتن موبایل در خواب ما چیست

تعبیر خواب هدیه گرفتن موبایل ، معنی هدیه گرفتن موبایل در خواب ما چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب ورم صورت مرده ، معنی دیدن ورم صورت مرده در خواب چیست

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب هدیه گرفتن موبایل چیست

اگر در خواب دیدید که کسی به شما موبایل هدیه می دهد معنی خواب این است که به زودی کسی از دوستان را می بینید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب نفت فروختن ، معنی نفت فروختن در خواب های ما چیست

تعابیر دیگر دیدن موبایل در خواب های ما

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب موبایل را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

منوچهر مطیعی

اگر در خواب خود موبایل ببینید معنی خواب شما دیدار با دوستان و آشنایان است.

اگر در خواب دیدید که موبایل دارید معنی خواب این است که به دیدار دوستی می روید.

اگر در خواب دیدید که موبایل شما شکسته است معنی خواب شما این است که شکست عاطفی می خورید.

اگر در خواب دیدید که جواب گوشی خود را می دهید و صدایی از آن طرف خط نمی آید معنی خواب شما این است که بین شما و کسی کدورت ایجاد می شود.

لیلا برایت

اگر در خواب موبایل ببینی معنی خواب تو این است که با افراد جدید آشنا می شوی.

اگر در خواب دیدید که به کسی با موبایل تماس می گیرید معنی خواب شما این است که در انجام کاری به کسی وابسته می شوید.

اگر در خواب دیدید که کسی به موبایل شما زنگ می زند معنی خواب شما این است که می خواهید کاری انجام دهید ولی دیگران مخالفت می کنند.

آنلی بیتون

اگر در خواب موبایل ببینی معنی خواب تو این است که با افراد بیگانه ای آشنا می شوی که موجب سرگردانی تو می شوند.

اگر در خواب دیدی که با زنی با موبایل صحبت می کنی معنی خواب تو این است که بر دشمنان حسود خود پیروز می شوی.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.