تعبیر خواب ماهی قرمز ، کوچک و بزرگ زیاد در حوض و در حال مردن امام صادق

تعبیر خواب ماهی قرمز

تعبیر خواب ماهی قرمز ، کوچک و بزرگ زیاد در حوض و در حال مردن امام صادق

تعبیر خواب ماهی قرمز ، کوچک و بزرگ زیاد در حوض و در حال مردن امام صادق همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب سیب چیدن ، و درخت پر از سیب از درخت و خوردن گلابی با هم

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب ماهی قرمز چیست

دیدن ماهی قرمز در خواب های  ما به شادی و نشاط اشاره می کند.

اگر در خواب جایی پر از ماهی قرمز مانند حوض و یا رودخانه را ببینیم اتفاق خیلی خوبی می افتد مانند تولد نوزاد و یا ازدواجی فرخنده.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب سگ مهربان ، سر بریدن سگ در خواب با چاقو و خوردن گوشت سگ

دیدن ماهی قرمز در تنگ به شادی های کوتاه مدت اشاره دارد.

اگر در خواب ببینیم که ماهی قرمز می میرد معنی خواب اندوه بعد از شادمانی است.

تعابیر دیدن ماهی در خواب

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب ماهی را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

یوسف پیامبر ع

حضرت یوسف ع دیدن ماهی در خواب را خوب می دانند و به روزی معنی می کنند به طوریکه هر چه این ماهی بزرگتر باشد ، روزی شما هم بیشتر خواهد بود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب به صلیب کشیده شدن

جابر مغربی

ماهی تازه در خواب به معنای غنیمت است ، و دلیل این امر این است که از سفره ای که برای حضرت عیسی ع از آسمان و بهشت آورده بودند ماهی هم بوده است.

اگر در خواب ببیند که ماهی از دهان کسی بیرون می آید معنی خواب او به این صورت است که زیاد دروغ می گوید.

اگر از اندام تناسلی کسی در خواب ماهی بیرون بیاید معنی این خواب این است که او صاحب دختر می شود.

اگر ماهی تازه پخته در خواب بخورد ، به او مال می رسد به اندازه آن ماهی که خورده ، یعنی اگر کم بخورد مال کمی به او می رسد و اگر زیاد بخورد مال زیادی به او خواهد رسید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب خوردن زعفران ، معنی دیدن خوردن زعفران در خواب های ما چیست

اگر در خواب ببینی که در حال ماهی فروشی کردن هستی ، معنی خواب این است که به تو سود و منفعت می رسد.

اگر در خواب خود ببینی که با ماهی ها در حال صحبت کردن هستی معنی خواب این است که با بزرگ و پادشاهی برخورد خواهی کرد و حاجت خود را از او می خواهی و او حاجتت را بر آورده می کند.

ابن سیرین

اگر کسی در خواب ماهی شود بزرگی به او ظلم خواهد کرد.

اگر ماهی را بخورد از غلامش ضرر می بیند و عده ای هم می گویند که به سفر خواهد رفت.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.